Εκδήλωση Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου 6/5/12

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Φιλοαστυνομικός σύνδεσμος στις 6 Μαίου 2012