Εκθεση Φωτογραφίας για το Παλαιχώρι

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιχωρίου Μόρφου διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας με θέμα το Παλαιχώρι του Χθές.